• نوید استاد رحیمی   journalistnavid@

    1400/09/09 ساعت 02:07

    عاشق و پابند خلوت و تنهایی باشی هم یه جایی نیاز داری حرف بزنی و با یکی غیر از خودت مکالمه برقرار کنی.
    و طبیعتا اون یکی، هرکسی نیست.