• علی پیرحسین‌ لو   1alpr@

    1400/09/09 ساعت 01:05

    فریدون عباسی، نماینده انقلابی تهران:
    اگر وقتی گاز کم داریم مازوت مصرف نکنیم، ۲۵ درصد کشور در خاموشی فرو‌ می‌رود. اگر گرما می‌خواهیم و می‌خواهیم زنده بمانیم باید آلودگی را تحمل کنیم. مردم خودشان مصرف گاز را پایین بیاورند تا گاز به نیروگاهها و صنایع برسد و این مقدار متضرر نشویم.