• یک‌ نفر به این برادر جدول ضرب یاد بده، ایران هفت نفر بودن، شش کشور دیگر هم هر کدام هفت نفر که می‌شود ۴۲ نفر، اعضای اتحادیه اروپا را هم اضافه کنید می‌شود ۴۹ نفر!