• محمد علی ابطحی   abtahi_m@

    1400/09/09 ساعت 08:19

    طالبان گفته ما نفوذی‌های زیادی با ریش تراشیده در ادارات افغانستان داشتیم که‌موفق شدیم.
    در ایران مراقب نفوذی‌های ریش دار و انقلابی نما باشید