• پژمان راهبر   PejmanRahbar@

    1400/09/09 ساعت 02:06

    یه بار رودنیل داشت از افتخاراتش می‌گفت:
    من توی سه جام جهانی … (خبرنگار با خودش: پشمام این جام جهانی سوت زده؟) برای خبرگزاری فارس کارشناسی کردم …