• سید عبدالله فاطمی نیا   ostadfateminia@

    1400/09/09 ساعت 18:01

    یک چیزی هم می‌گویند که نمی‌دانم آن خانم نزد پیغمبر آمد گفت: این خیلی خرما می‌خورد، به او یک چیزی بگویید. فرمودند: من امروز خرما خوردم نمی‌گویم. این هم ساختگی است و بسیار حرف بی‌اساسی است.
    #استاد_فاطمی_نیا