• سید حسین موسویان   hmousavian@

    1400/09/09 ساعت 21:42

    موسویان: اگر آمریکا تحریم‌ها را کامل بردارد، ایران هم به تعهدات خود برمی گردد.
    دولت آقای رئیسی ممکن است سیاست‌های متفاوتی با دولت آقای روحانی داشته باشد اما در مورد برجام سیاست آنها یکی است و آن هم اجرای برجام نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد- ایسنا https://isna.ir/amp/۱۴۰۰۰۹۰۹۰۷۳۳۷/…