• سید عبدالله فاطمی نیا   ostadfateminia@

    1400/09/09 ساعت 18:08

    «و إذا حییتم بتحیه فحیوا بأحسن منها» اگر تحیتی بود شما بهتر جواب بدهید، گفت: سلام. بگو: سلام علیکم. گفت: سلام علیکم. بگو: سلام علیکم و رحمه الله. «أو ردوها» حالا این آیه تفسیر دارد. علی الحساب قبول باشد یک تحیتی است؟
    #استاد_فاطمی_نیا