• شرمین نادری   sherminnaderi@

    1400/09/09 ساعت 20:58

    داشت می‌گفت پول سرویس دخترای فلان‌ روستا جور نشده و ماهی یک تومن کمه و خانواده‌ها ندارن و دخترها هم زنگ زدن و غصه خوردن، منم داشتم می‌گفتم نگران نباش جور می‌کنیم که یه هو خاله دوست دیگه‌ای از اون ور دنیا پیام داد: واسه کارات پول کم نداری؟
    انگار یکی صداش کرده بود.
    @minakamran۷