• پیمان طالبی   peymantalebi70@

    1400/09/09 ساعت 23:32

    اینکه در کشور ما با هنرمند بد تا می‌شود، ربطی به بازی کردن یا نکردن در گاندو ندارد. اگر مسئله بر سر حضور در صداوسیما یا سریال‌ها و فیلم‌های حکومتی است، همین آقا در این زمینه ید طولایی داشته. قبل انقلاب فیلم اروتیک بازی کرده و بعد انقلاب ناگهان شده سرهنگ و حاجی!