• اون معتقده همین که ما جهتی که می‌خوایم بریم رو بشناسیم کافیه تا بتونیم انتخاب بعدی‌مون رو بدونیم و تو اون جهت قدم برداریم.