• اگر ما توی جهت مناسب و درست به طور مداوم قدم برداریم، به مقصد موردنظرمون هم نزدیک می‌شیم. خیلی وقتا مقصد نهایی می‌تونه با توجه به شرایط و اتفاقات تغییر کنه، ولی اینجوری می‌دونیم که توی جهت درست هستیم و کمی زودتر یا دیرتر به مقصد می‌رسیم.

    با این حرف موافقین یا مخالف؟