• محمد برمایی   bermaee@

    1400/09/08 ساعت 13:46

    تله‌های زیرخاکستر عاطفی و ارتباطی؛ ریشه‌ی اتفاقات تلخ خانوادگی است. طی یک دهه اخیر جامعه‌ی من، چند بار شوک‌زده‌ی نتیجه‌ این بی‌توجهی‌ها شده است؛ پرونده‌های (بابک خرمدین، رومینا اشرفی، غزاله شکور و…) تا زمان احیای خانواده‌ی گرم!‌، باز می‌مانند… #خانواده