• ابراهیم شکوری   ShakouriEbrahim@

    1400/09/08 ساعت 18:14

    بنده خدا بازیکنی که گرم کرده،بر میگرده توی رختکن .
    بدن سرد میشه، تمرکز به هم میریزه ،بازیکن دوباره باید گرم کنه ……
    تازه هفته بعد هم دربی هست.