• حمید ضیایی پرور   ziaeeparvar@

    1400/09/08 ساعت 12:28

    I'm discussing «مسئولیت پلتفرم و کاربر؛ از محکومیت آپارات تا دیوار» with Abbas Azami, @Meshkan۲, and ارتباطات در ایران. Today, Nov ۲۹ at ۱۰:۰۰ PM GMT ۳:۳۰ in @clubhouse. Join us!