• علی پیرحسین‌ لو   1alpr@

    1400/09/08 ساعت 14:09

    از صافی‌های گزینش و حراست #تحجر رد می‌شود اما #تخصص رد نمی‌شود. نتیجه؟ همین سیستم فشلی که می‌بینیم.