• ۳۷ درصد از دارندگان مدال المپیادهای دانش آموزی در دوره دهه ۸۰ تا ۹۰، به خارج از #ایران #مهاجرت کرده‌اند. همچنین در ۳ سال گذشته ۴ هزار پزشک و ۳۰۰هزار فارغ التحصیل فوق لیسانس و دکترا از ایران مهاجرت کرده‌اند. منبع: #روزنامه_جوان ۸ آذر ۱۴۰۰