• آیت الله شبیری   zanjanimousa1@

    1400/09/08 ساعت 18:15

    باید کردار و گفتار ما مطابق فرمایشات ائمه معصومین ع باشد. باید رعایت کنیم و از این حضرات تقاضای کمک کنیم.کسانی که معمم هستند فقط امروز و فردا را در نظر نگیرند. تشکیلات روحانیت باید ادامه پیدا کند و ادامه این امر با معنویت ما ممکن است. حوزه با افزایش معنویت طلبه‌ها ماندگار می‌شود