• سید حمید حسینی   seyedhamid@

    1400/09/08 ساعت 15:35

    وی این تبیین را بهترین روش برای تنزیه ساحت الهی از تناقضات و خطاهای علمی و اخلاقی موجود در متون مقدس می‌داند و این‌گونه، خدا را از اتهام ناکامی در رساندن سالم و شفاف فرمانی سعادت‌بخش تبرئه و اعلام می‌کند اساسا نباید برای خدا وظیفه‌ و انگیزه‌ای در این زمینه در نظر گرفت.