• مسعود دیانی   DayyaniMasoud@

    1400/09/08 ساعت 22:52

    از میان همه‌ی نشانه‌ها، این توییت بیش از همه خبر از روزهای بد پیش رو می‌داد. حجم نفرت و خشونت میان دو طرف به حدی بود که با یادآوری نام کوچک هم -که نشانه‌ی رفاقت دیرین بود- به هم چنگ و دندان نشان می‌دادند. «احمد» در آن سیاهه اعلام بی‌مرزی و بی‌حدی خشونت بود. همین.