• پلتفرم‌ها و‌ کسب‌وکارهای اینترنتی قطعا نمی‌توانند مسئول محتوای منتشر شده افراد باشند؛ مثل تعطیلی یک روزنامه با ۲۰۰ کارمند به دلیل مقاله یا یادداشت یک نفر!
    #دیوار