• سید حمید حسینی   seyedhamid@

    1400/09/08 ساعت 15:35

    برای این منظور کافی است دین حقیقی و هدایت و فرمان خدا را همان ندای وجدان بدانیم که در نهاد همهٔ انسان‌ها قرار داده شده و بسته به تلاش‌ها و اراده‌ها با وضوح و شفافیتی متفاوت در اختیار همگان است و پیامبری چیزی جز رسیدن به صلاحیت‌های لازم برای دریافت کامل‌تر همان هدایت همگانی نیست.