• سجاد بنابی   sadjadb@

    1400/09/08 ساعت 09:19

    آدرس غلط ندیم. اون چیزی که فرد رو مجبور به مهاجرت می‌کنه، فقط وسوسه‌های چهارتا خناس نیست. عامل اصلی خشکاندن باقی‌مانده‌های امید و انگیزه نفهمی برخی سیاست‌گذاران مجریان و ناظران و ساختار مریض و فاسدپرور اقتصاد دولت ساخته‌ی ماست.