• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

  1400/09/08 ساعت 23:35

  روایت رسانه اسرائیلی از سالگرد ترور شهید محسن فخری زاده

  اسرائیل هیوم :به نظر می‌رسد که قتل یک مغز متفکر هسته‌ای ایران در یک سال پیش، به جای آنکه سبب عقبگرد برنامه هسته‌ای تهران شود آن را به پیش برده است.

  ترجمه مقاله درلینک
  https://t.me/persiangulfstudies/۴۱۷۰۷…

  #شهید_فخری_زاده