• حامد کاشانی   hamedkashani__@

    1400/09/08 ساعت 12:06

    مطالعه و تحلیل ماجرای آتش بس امام حسن علیه السلام با معاویه این روزها، بخشی از کار هفتگی من است و سه شنبه‌ها گوشه هایی از آن پخش می‌شود.
    برای دوستانی که می‌خواهند، ماهیت جنگ رسانه‌ای، شبه هیبریدی و تخریب چند لایه‌ای دشمن را خوب رصد کنند، تحلیل رفتارهای آن روز یک کلاس آموزشی است.