• بعدش لازمه که تمام افکارها و احساساتمون رو بسنجیم و بررسی کنیم و ببینم در چه وضعیتی هستیم. حالا باید ببینیم برای اون تغییر چه اقداماتی لازمه و اجزای اون رو توی کارهای روزمره‌مون پیاده کنیم‌. حالا مهم‌ترین و سخت‌ترین مرحله؛ اینکه قدم برداریم و بهش متعهد باشیم!