• حمید ضیایی پرور   ziaeeparvar@

    1400/09/08 ساعت 08:56

    توی تمام ایامی که هوای تهران آلوده بود، شهرداری تهران تا خرخره طرح ترافیک فروخت و محدودیت قایل نشد. چرا؟ چون پول زور از مردم گرفتن خوشمزه است برایشان