• پژمان راهبر   PejmanRahbar@

    1400/09/08 ساعت 11:13

    توییت احمد نادری نماینده مردم تهران و عکسهاش از حضور در برنابئو بحث برانگیز شده.
    بخصوص کلی اعتراض بابت موضوع حضور زنان در ورزشگاه.
    البته بعد از اون تبلیغ منفی تلویزیونی درباره بازگشت تماشاچی به لیگ،امروزم بازیا بدون تماشاچیه.بدون مرد و بدون اون دخترای گریم کرده طفلکی.