• سارا هوشمندی   sarahoushmandi@

    1400/09/08 ساعت 15:17

    هرچنداصلاح‌طلبان حامی ظریف مجبوربه تغییراستراتژی از حمله به حمایت ازتیم جدید شدند،اماجالبه که خبرنگاروکارشناس رسانه‌های نشان داری مثل #یورونیوز و #اینترنشنال درپوشش حمایت ازتیم قبلی تیم جدیدرو بااطلاعات می‌زنه!
    توصیه‌های رسانه‌ای نه تنهادر دوره قبل که در تمام کشورها امری‌ست مرسوم