• سید حمید حسینی   seyedhamid@

    1400/09/08 ساعت 15:35

    اما مشکل اینجاست که نویسنده به‌جای ارائهٔ مستدل راه حلی علمی، دست خدا را از هر فرمانی خالی و پیامبران را افرادی عادی معرفی می‌کند که نتیجهٔ تلاش‌های معنوی خود را پیامی از جانب خدا تصور کرده‌ و با نیتی نیک و اصلاح‌طلبانه آنچه برای آنها منکشف شده است را فرمان خدا دانسته‌اند.