• شروین رمضانی   Shervinrmz@

    1400/09/07 ساعت 01:40

    «آقایان!وطن‌پرستی خیلی از اوقات حکم‌ می‌کند انسان به محرومیت‌هایی تن دهد؛ من که مسئولیت سرنوشت۱۵میلیون بی‌گناه را به عهده داشتم تشخیص دادم که برای اغراض شخصی چند نفر انگشت‌شمار نمی‌توان مملکت را تسلیم به سرنوشت موهوم و خطرناک کرد.»
    از خاطرات سیاسی قوام‌السلطنه/ غلامحسین میرزاصالح