• برای مثال خیلی وقت‌ها زمانی که تقاضا وجود نداره یا تقاضای منفی وجود داره با آگاهی‌بخشی می‌شه تقاضا رو بیشتر کرد. توی این پست، ۸ نوع تقاضا با مثال توضیح داده شده.

    ‌منابع:
    Ryosuke University
    Marketing۹۱
    Monash University