• همت قلی زاده   hematqolizadeh@

    1400/09/07 ساعت 00:55

    برای یادآوری، نامه‌ی ده صفحه‌ای درباره قیمت بنزین که چند ماه قبل از آبان ۱۳۹۸ خطاب به معاون وزیر کار تهیه کرده بودم را در استوری اینستاگرام ( براساس یادآوری اینستاگرام) قرار دادم.