• همت قلی زاده   hematqolizadeh@

    1400/09/07 ساعت 09:18

    «یارانه پنهان ایرانی» را همانند «بیماری هلندی» می‌توان بعنوان یک تجربه تلخ تاریخ اقتصادی ذیل نظریه «نفرین وفور منابع طبیعی/نفت» طبقه بندی کرد.