• پژمان راهبر   PejmanRahbar@

    1400/09/07 ساعت 17:39

    کارلوس کی‌روش در مصر با همان سبک و سیاق و تفکر
    این‌جا با این پیام برای مصری‌ها؛گذشته و افتخارات را کنار بگذارید و فقط کار کنید