• دستنویس خودم را پیداکردم برای دوره کارشناسی، کنفرانس کلاسی ارائه کردم درباره پاکستان؛نوشتم اگر میخواهید اهمیت لال مسجد در اسلام آباد را بفهمید به نفوذ دانشگاه #امام_صادق تهران در ساختار مدیران کشور نگاه کنید !!اقا نوسترآداموسی بودم من.
    پ ن: عجبا که درس را هم نیفتادم
    lal masjid