• علی پیرحسین‌ لو   1alpr@

    1400/09/06 ساعت 17:06

    یک سال از ابلاغ آخرین مصوبه مالیات بر خانه‌های خالی گذشته و هنوز یک ریال هم مالیات از این محل اخذ نشده است؛
    و اجرا نخواهد شد و معطل خواهد ماند تا آنکه نهایتا منتفی شود یا به شکلی اخته و معوج اجرا شود. بررسی چرایی این وقفه نشان خواهد داد که پشت پرده حاکمیت چه نیروهایی عمل می‌کنند.