• پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات   AcRicac@

    1400/09/06 ساعت 17:09

    آخرین نظرسنجی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات درخصوص دیدگاه مردم درباره کرونا نشان می‌دهد ۸۴٫۲ درصد پاسخگویان واکسن کرونا زده‌­اند.

    #کرونا #واکسن