• احمد رضا کاظمی   AhmadrezaKzmi@

    1400/09/06 ساعت 00:06

    ولی واقعا بعنوان یه #اصفهانی نه فقط نگران آینده آبی زادگاهم، که با این سیستم مدیریتی هچل‌، نگران آینده آبی کل کشورم! الان رو با ده پونزده سال پیش مقایسه کنین تا تن و بدنتون از فکر کردن به ده پونزده سال آینده بلرزه!