• نوید استاد رحیمی   journalistnavid@

    1400/09/06 ساعت 01:18

    تو دوره ارشد کار به جایی رسیده بود که خودمم نمی‌تونستم دست خط خودمو بفهمم.