• سارا هوشمندی   sarahoushmandi@

    1400/09/06 ساعت 18:48

    باریکلا تیم مذاکره ایرانی!

    یک هیات متشکل از کارشناسان مختلف راهی وین شدن و این یعنی ایران داره از تمام پتانسیل‌ها برای رسیدن به یک توافق خوب به نفع مردم نه به نفع قلدران بین‌المللی، استفاده میکنه.
    البته اهالی «خسارت محض» رو خوش نیامده…