• پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات   AcRicac@

    1400/09/06 ساعت 17:08

    براساس آخرین نظرسنجی در آبان ۱۴۰۰، ۷۴٫۹ درصد پاسخگویان، واکسیناسیون عمومی را در کاهش میزان نگرانی از ابتلا به کرونا مؤثر دانسته‌اند.
    https://ricac.ac.ir/news/۳۹۲۸

    #کرونا #واکسن