• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1400/09/06 ساعت 21:53

    گسترش جنگ سایبری ایران و اسرائیل به اهداف غیرنظامی

    نیویورک تایمز: میلیون‌ها نفر از مردم عادی در ایران و اسرائیل اخیرا خود را گرفتار آتش جنگ سایبری بین حاکمانشان می‌بینند.

    https://t.me/persiangulfstudies/۴۱۷۰۵…

    #Iran #Israel