• مرکز پژوهش های اتاق ایران   rc_iccima@

    1400/09/06 ساعت 13:35

    مراسم رونمایی از کتاب 《اقتصاد برای سیاستگذاران؛ راهنمایی برای غیراقتصادی‌ها》از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران برگزار شد.
    لینک گزارش تصویری:
    https://otaghiranonline.ir/picture/۴۰۵۳۷