• علی پیرحسین‌ لو   1alpr@

    1400/09/06 ساعت 17:33

    یک بار برای همیشه باید روشن شود که دستگاه قضایی تا کی می‌خواهد افراد را به گناه ناکرده محکوم کند. واقعا چه منطق و ذهنیتی بر این سیستم حاکم است؟ آیا قاضی معنای پلتفرم را نمی‌داند؟ اگر کارمندی خطایی کرد، دولت را باید محاکمه کرد؟ هر انسانی که روی زمین گناه کند، تقصیر آفریدگار است؟!