• حمید ضیایی پرور   ziaeeparvar@

    1400/09/06 ساعت 18:52

    مسئولیت محتوا با پلتفرم است یا کاربر؟ این منشا تمام اختلافات حقوقی حاکمیت‌های مختلف دنیاست.
    محکوم کردن مدیران #آپارات و #دیوار نشان می‌دهد که نظام قضایی ایران مسئولیت را متوجه پلتفرم می‌داند@mohammad۷۸۴
    @AshkanArmandehi