• این مسخره بازی جدید دیگه چیه؟ در طول یک هفته هشتمین پیامک این مدلی است که دریافت می‌کنم، قبلا می‌گفتند بیا خانه و ویلا بخر، الان دنبال خرید خط موبایلمان هستند