• سید حسن عاملی   seyyedameli@

    1400/09/05 ساعت 17:38

    ملت ما باید به این نکته توجه کنند که چرخ اقتصادی آمریکا و اروپا را فروش سلاح به عرب‌ها می‌چرخاند و آن متوقف بر فرض و خلق یک دشمن ترسناک در برابر عرب است تا خزانه آنها را خالی کنند اگر مشکل آمریکا و اروپا با ایران حل شود دیگر عرب‌ها احتیاجی به سلاح ندارند.