• همت قلی زاده   hematqolizadeh@

    1400/09/05 ساعت 22:37

    در فصل سرما بایدن دستور می‌دهد قیمت برق برای رفاه حال شهروندان۳۰٪ کاهش بیابد ولی در کمال ناباوری در اینجا در آستانه فصل سرما قیمت گاز تا ۳۱۳٪ جهش پیدا می‌کند!
    چکار باید کرد؟
    چه باید گفت؟
    بخدا شما نمی‌دانید مردم در روستاها چطوری زندگی می‌کنند ولله توان پرداخت قبض گاز را ندارند.