• همت قلی زاده   hematqolizadeh@

    1400/09/05 ساعت 01:56

    دولت قیمت نفت را به بهانه بازاربین المللی بالا در نظر می‌گیرد و نهایتا ادعای یارانه پنهان میکند!
    اینطوری باشد دولت میتواند برای خیلی از کالاهای اساسی مبادله پذیر قیمتی مبتنی بر یکی از بازارهای بین المللی تعیین و مدعی شود مثلا در چای یارانه پنهان پرداخت میکند!
    این قصه انتها ندارد!